Co by nemělo chybět v programu ČSSD 19. 7. 2010

Podle mého názoru volební program musí být politickým dokumentem, který vystihuje ty nejzákladnější problémy své doby se schopností vcítit se do názoru národa či chcete-li lidu, zažehnout pozitivní emoce a naději, které koneckonců rozhodnou o tom, zda nás široké masy voličů skutečně podpoří. V tom smyslu bychom v současném volebním programu neměli ustrnout na velebení rétoriky vedoucí k úspěchu v krajských volbách, i když tyto úspěchy jsou nesporné, ale vrátit se k politickým idejím sociální demokracie.

Tvorba volebních programů ČSSD má samozřejmě již velmi dlouhou tradici a nejde o to „objevovat objevené“. Snad jen to, že po řadu minulých let se vžil jakýsi stereotyp, který spíše než tvorba můžeme pojmenovat výrobou volebních programů. Nejrůznější komise nejprve shrnou úvahy o budoucím rozvoji v jednotlivých sektorech, které se pak v nějaké souhrnné skupince sestaví do určité universální podoby, která informuje voliče o tom, jak si ČSSD představuje rozvoj průmyslu, zemědělství, dopravy, zdravotnictví, školství, až po ekologii. V podobném duchu se pak postupuje na nižších volebních stupních, v krajích, okresech a místních organizacích. Zajisté to má své výhody v přehlednosti a technicko-ekonomické serióznosti konkrétních, již někým propočtených podkladů. Nicméně se to spíše přibližuje technokratickým a ne politickým dokumentům.

70 % voličů není současnými poměry nadšeno

Současně však nutno vzít v úvahu a chápat, že většina, možná 70 % voličů, není současnými poměry zrovna nadšená. Vedle nepříliš růžové sociálně-ekonomické situace starobních důchodců a dalších občanů pohybujících se na úrovni minimální měsíční mzdy, dramatický nárůst nezaměstnaných svádí k populistickému slovníku a zde pozor na propast slibů, které nelze v současné situaci splnit. Je nutné reagovat také na velkou nespokojenost lidí s korupcí a prohlubující se příjmovou diferenciaci, která se dostává do rozporu s elementárními zásadami demokracie a kde volič bude od nás čekat konkrétní cíle.

„Bez každodenní poctivé práce se hesla a předsevzetí stávají zbytečnými!”

Právě díky těmto jevům se ohromnému počtu lidí zdá, že zatímco bohatí lidé mají lepší lékaře, právníky, děti na špičkových soukromých školách doma i v zahraničí, tak naopak chudí lidé zápasí o normální běžnou existenci. I když nikdo hladem a vyslovenou chudobou netrpí, mnoho lidí se zmocňuje pocit omezování lidské rovnosti, ponižování lidské důstojnosti s tím, že pak v pohledu do budoucnosti převládá spíše pasivita než činorodý optimismus. Přitom právě sociální demokracie je nositelem programu lidské důstojnosti a naděje a je nutné zdůraznit, že se nejedná o žádné volební lákadlo, ale o pokračování historického úkolu. A to i v konkrétních vyjádřeních k výhodám pro bohaté a v jednoznačném odhodlání na uchování sociálního státu zajišťující všem dostupné zdravotnictví, školství i solidní všeobecné důchodové pojištění. Právě o tento sociální stát vedeme dnes rozhodující zápas. Nebojme se tyto principy říct otevřeně, fundovaně a přitom jasně a nesmlouvavě. Bez každodenní poctivé práce se veškerá hesla a předsevzetí stanou zbytečnými a jen konkrétními výsledky jsme schopni voliče přesvědčit.


Přidat komentář