Co si přečtete v Hospodářských novinách – rozhovor s Vojtěchem Blažkem 6. 10. 2014

Vážení přátelé,

v rámci aktuálního dění ve věci výběrového řízení na pozici generálního ředitele ŘSD jsem byl osloven redaktorem Hospodářských novin, panem Vojtěchem Blažkem k poskytnutí rozhovoru. Prostor tištěných médií je pochopitelně omezený, celou písemnou komunikaci s panem redaktorem a své odpovědi Vám tak přináším zde v plném znění, pouze bez telefonních čísel.

Milan Bartoloměj


Odpovědi Milana Bartoloměje na otázky redaktora HN, Vojtěcha Blažka

VB: Jak už jsem psal: možná jste zaznamenal články o firmě Lamtech CZ a způsobu, jakým vyhrála jednu soutěž ŘSD ( http://domaci.ihned.cz/cesko/c1-62834360-firma-jednoho-muze-tunel-v-brne-neopravi? ). Od lidí z oboru jsem slyšel, že za vzestupem této firmy stojíte právě vy (a také za personálně propojenou společností ID Stavby group). Neberte to prosím tak, že na vás nějak zle útočím – prostě mám nějaké informace a je podle mě lepší, když se budu ptát úplně napřímo. Jako bych se ptal na osobní schůzce.

MB: Vážený pane redaktore, ve všeobecnosti lze na tyto otázky reagovat prostým konstatováním, že nepřetržitě, od roku 2005, s platností do roku 2018, jsem držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení Důvěrné. Vývoj mé finanční situace, majetkových poměrů a veškeré mé zaměstnanecké a podnikatelské činnosti jsou tedy více jak 10 let systematicky kontrolovány institucí, která jako jediná může rozhodnout o mé důvěryhodnosti. Veškerá Vámi popisovaná vlastnictví nejsou tedy žádným tajemstvím a jsou mnou pravidelně v rámci ohlášení změn této autoritě sdělovány.

Nicméně protože se v posledních týdnech v souvislosti s VŘ na GŘ ŘSD množí spekulace a domněnky na mé finanční poměry a to zejména v souvislosti s místem mého trvalého pobytu (viz články MFD, LN, Právo) odpovím konkrétněji.

K Vašemu úvodu:

z Vámi zaslaného odkazu na VŘ vyplývá, že vítězem této soutěže, je Vámi zmíněná firma. Tato informace je však v rozporu s informacemi z jiných médií, která citují stanoviska ŘSD (např. http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pisarecky-tunel-zavre-pozdeji-zakazku-proveruje-antimonopolni-urad-20140729.html) a MD, (http://zpravy.tiscali.cz/pisarecky-tunel-opravi-cd-telematica-puvodni-podezrely-tendr-zrusen-243147), kde je označena za vítěze firma ČD Telematica. Vzhledem k tomu, že o pisáreckém tunelu vím jen to, kde je, protože na svých cestách jím projíždím a zmíněné výběrové řízení bylo vypsáno a hodnoceno v době, kdy jsem již nebyl zaměstnancem ŘSD nemohu se ve vašem dotazu zorientovat a žádné informace k pravému stavu věcí nemám. Předpokládám však za věrohodnější stanovisko MD a k vítězné firmě ČD Telematica opravdu nemůžu nic sdělit.

VB: Takže:

1. Společnost Lamtech CZ vyhrávala zakázky v době, kdy jste pracoval na ROP Střední Čechy. Je v tom nějaká souvislost? Protežoval jste ji nějak, když jste byl v téhle funkci?

MB: Na ROP Střední Čechy jsem působil ve funkci rozpočtového specialisty a vedoucího oddělení administrace projektů. Mou pracovní náplní byla kontrola předkládaných projektů žadatelů. Kontrolu výběrových řízení na zhotovitele měl v kompetenci jiný útvar. Jakékoli hledání souvislostí je absurdní.

VB: 2. Když jste působil na ŘSD Brno, Lamtech získal subdodávku na stavbě tunelu Dobrovského za víc než 100 milionů. Opět: Ovlivňoval jste nějak, kdo tuto subodávku dostane? Kdo tehdy na tunelu skutečně pracoval, když firma Lamtech před tím neměla žádného zaměstnance, později jen jednoho?

MB: Zmíněná firma působila na stavbě ještě před mým nástupem jako správce na tuto stavbu. Výběrové řízení na subdodávky, o kterých zde asi je řeč, organizoval generální dodavatel. Jednalo se tedy o smluvní vztah mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem, který jsem neovlivňoval. Se zástupci firmy jsem byl v kontaktu v rámci kontrolních dní. K počtu kmenových zaměstnanců této firmy se neumím vyjádřit, je na místě se zeptat přímo tam.

VB: 3. Stojíte nějakým způsobem za společností Lamtech CZ nebo ID stavby group?

MB: Nejsem vlastnicky propojen se žádnou z těchto firem.

VB: 4. V době, kdy jste působil na ŘSD, jste investoval do nemovitostí. Například vinic v Mutěnicích nebo bytu v Hlubočepích. Můžete prosím říct, za kolik jste tyto nemovitosti koupil a z jakých zdrojů jste je financoval? Investujete také do nemovitosti v Dětenicích – opět: jaký je rozpočet rekonstrukce a z jakých zdrojů ji platíte?

MB: V roce 2006, tedy dalece před mým působením v jakémkoli segmentu statní správy jsem prodal rodinný majetek v řádu desítek milionů. Tyto prostředky jsem alokoval na různé finanční produkty, z nichž čerpám dodnes. To zaručují mojí finanční nezávislost. Mimo to jsem v roce 2012 prodal byt v řádu miliónů a spolu s úvěry, opět v řádu miliónu, těmito prostředky financuji jak rekonstrukce, tak pořízení zmíněných nemovitostí. Celý život jsem působil ve vysokých manažerských pozicích velkých stavebně-investorských firem, kde jsem byl odměňován tomu odpovídajícím způsobem.

VB: 5. Mám informaci, že vlastníte nebo jste vlastnil maserati napsané na Lucii Folknerovou. A také že do práce na ŘSD jste jezdil audi A 8 s řidičem – vůz patřil firmě Smart Build Invest. Je to pravda?

MB: Vozidlo Audi A8 jsem používal na základě smluvního vztahu o výpůjčce se zmíněnou firmou. Této organizaci zabezpečuji odpovědnou osobu z titulu mé odborné erudice a to na základě písemného souhlasu zaměstnavatele. Vozidlo Maserati jsem osobně nikdy nevlastnil. Jsem vlastníkem vozidla Audi A6, r. v. 2007. Zmíněná osoba je mou nevlastní dcerou a je pravda, že v minulosti toto vozidlo vlastnila, byl to dar od celé rodiny.

VB: 5. Platí, že se chcete stát generálním ředitelem ŘSD? Ptám se proto, že se vaše jméno v souvislosti s touhle funkcí objevilo v novinách, ale nikde jsem nezaznamenal vaše vyjádření.

MB: Odevzdal jsem přihlášku do tohoto výběrového řízení. Ke spekulacím na téma „finalisté VŘ“ se zásadně nevyjadřuji. Podobně jako tohoto výběru jsem se před několika lety účastnil i VŘ na obsazení místa ředitele ROP Jihozápad a ředitele SFRB. Důvodem je mé přesvědčení, že kombinace mé finanční nezávislosti, teoretické přípravy a dlouholeté praxe mi dává předpoklady k úspěšnému výkonu funkce ve veřejné správě. Vzhledem ke zrušení tohoto výběrového řízení považuji však tuto otázku v současnosti za irelevantní.

VB: Děkuji, mějte se pěkně. Budu rád, když se vám podaří vyjádřit do pátku.

MB: Opakovaně sděluji, že dlouhodobě nejsem politicky, veřejně, činnou osobou, ani v současné době nejsem zaměstnancem statní správy nebo organizace podléhající státní správě. Z titulu soukromé osoby si tedy vymiňuji můj konečný písemný souhlas před uveřejněním jakýchkoli mnou poskytnutých informací nebo informací o mé osobě.

S pozdravem

Ing. Milan Bartoloměj MBA, MSc., LLM

2. 10. 2014

Celý text zveřejním na svých stránkách www.bartolomej.eu

Parafovaný text rozhovoru v PDF ke stažení.Emailová korespondence k rozhovoru

From: Bartoloměj Milan [mailto:MBartolomej@seznam.cz]
Sent: Monday, October 06, 2014 9:58 AM
To: 'Blazek, Vojtech'
Subject: RE: FW:

Vážený pane redaktore,

po přečtení Vašich otázek jsem dospěl k závěru, že se vlastně osobně nemáme o čem bavit. Výběrová řízení, o kterých píšete, byla zrušena a tím většina Vašich otázek pozbývá smysl. Co se týče mých vlastnických poměrů, mohl bych napsat, že Vám do toho nic není. Přesto na Vaše otázky písemně odpovím, protože nechci zavdávat příčinu k dalším nesmyslným spekulacím, které by mě mohly poškodit.

V.B. Dobrý den,

děkuji za ochotu, i když radši bych se s vámi viděl osobně. Ale nevadí.

Jak už jsem psal: možná jste zaznamenal články o firmě Lamtech CZ a způsobu, jakým vyhrála jednu soutěž ŘSD ( http://domaci.ihned.cz/cesko/c1-62834360-firma-jednoho-muze-tunel-v-brne-neopravi? ). Od lidí z oboru jsem slyšel, že za vzestupem této firmy stojíte právě vy (a také za personálně propojenou společností ID Stavby group). Neberte to prosím tak, že na vás nějak zle útočím – prostě mám nějaké informace a je podle mě lepší, když se budu ptát úplně napřímo. Jako bych se ptal na osobní schůzce. Takže:

M.B.: Vážený pane redaktore, ve všeobecnosti lze na tyto otázky reagovat prostým konstatováním, že nepřetržitě, od roku 2005, s platností do roku 2018, jsem držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení Důvěrné. Vývoj mé finanční situace, majetkových poměrů a veškeré mé zaměstnanecké a podnikatelské činnosti jsou tedy více jak 10 let systematicky kontrolovány institucí, která jako jediná může rozhodnout o mé důvěryhodnosti. Veškerá Vámi popisovaná vlastnictví nejsou tedy žádným tajemstvím a jsou mnou pravidelně v rámci ohlášení změn této autoritě sdělovány.

Nicméně protože se v posledních týdnech v souvislosti s VŘ na GŘ ŘSD množí spekulace a domněnky na mé finanční poměry a to zejména v souvislosti s místem mého trvalého pobytu (viz články MFD, LN, Právo) odpovím konkrétněji.

K Vašemu úvodu:

z Vámi zaslaného odkazu na VŘ vyplývá, že vítězem této soutěže, je Vámi zmíněná firma. Tato informace je však v rozporu s informacemi z jiných médií, která citují stanoviska ŘSD (např. http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pisarecky-tunel-zavre-pozdeji-zakazku-proveruje-antimonopolni-urad-20140729.html) a MD, (http://zpravy.tiscali.cz/pisarecky-tunel-opravi-cd-telematica-puvodni-podezrely-tendr-zrusen-243147), kde je označena za vítěze firma ČD Telematica. Vzhledem k tomu, že o pisáreckém tunelu vím jen to, kde je, protože na svých cestách jím projíždím a zmíněné výběrové řízení bylo vypsáno a hodnoceno v době, kdy jsem již nebyl zaměstnancem ŘSD nemohu se ve vašem dotazu zorientovat a žádné informace k pravému stavu věcí nemám. Předpokládám však za věrohodnější stanovisko MD a k vítězné firmě ČD Telematica opravdu nemůžu nic sdělit.

1. V. B. Společnost Lamtech CZ vyhrávala zakázky v době, kdy jste pracoval na ROP Střední Čechy. Je v tom nějaká souvislost? Protežoval jste ji nějak, když jste byl v téhle funkci?

M.B.: Na ROP Střední Čechy jsem působil ve funkci rozpočtového specialisty a vedoucího oddělení administrace projektů. Mou pracovní náplní byla kontrola předkládaných projektů žadatelů. Kontrolu výběrových řízení na zhotovitele měl v kompetenci jiný útvar. Jakékoli hledání souvislostí je absurdní.

2. V.B.: Když jste působil na ŘSD Brno, Lamtech získal subdodávku na stavbě tunelu Dobrovského za víc než 100 milionů. Opět: Ovlivňoval jste nějak, kdo tuto subodávku dostane? Kdo tehdy na tunelu skutečně pracoval, když firma Lamtech před tím neměla žádného zaměstnance, později jen jednoho?

M.B.: Zmíněná firma působila na stavbě ještě před mým nástupem jako správce na tuto stavbu. Výběrové řízení na subdodávky, o kterých zde asi je řeč, organizoval generální dodavatel. Jednalo se tedy o smluvní vztah mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem, který jsem neovlivňoval. Se zástupci firmy jsem byl v kontaktu v rámci kontrolních dní. K počtu kmenových zaměstnanců této firmy se neumím vyjádřit, je na místě se zeptat přímo tam.

3. V.B.: Stojíte nějakým způsobem za společností Lamtech CZ nebo ID stavby group?

M.B.: Nejsem vlastnicky propojen se žádnou z těchto firem.

4. V.B.: V době, kdy jste působil na ŘSD, jste investoval do nemovitostí. Například vinic v Mutěnicích nebo bytu v Hlubočepích. Můžete prosím říct, za kolik jste tyto nemovitosti koupil a z jakých zdrojů jste je financoval? Investujete také do nemovitosti v Dětenicích – opět: jaký je rozpočet rekonstrukce a z jakých zdrojů ji platíte?

M.B.: V roce 2006, tedy dalece před mým působením v jakémkoli segmentu statní správy jsem prodal rodinný majetek v řádu desítek milionů. Tyto prostředky jsem alokoval na různé finanční produkty, z nichž čerpám dodnes. To zaručují mojí finanční nezávislost. Mimo to jsem v roce 2012 prodal byt v řádu miliónů a spolu s úvěry, opět v řádu miliónu, těmito prostředky financuji jak rekonstrukce, tak pořízení zmíněných nemovitostí. Celý život jsem působil ve vysokých manažerských pozicích velkých stavebně-investorských firem, kde jsem byl odměňován tomu odpovídajícím způsobem.

5. V.B.: Mám informaci, že vlastníte nebo jste vlastnil maserati napsané na Lucii Folknerovou. A také že do práce na ŘSD jste jezdil audi A 8 s řidičem – vůz patřil firmě Smart Build Invest. Je to pravda?

M.B.: Vozidlo Audi A8 jsem používal na základě smluvního vztahu o výpůjčce se zmíněnou firmou. Této organizaci zabezpečuji odpovědnou osobu z titulu mé odborné erudice a to na základě písemného souhlasu zaměstnavatele. Vozidlo Maserati jsem osobně nikdy nevlastnil. Jsem vlastníkem vozidla Audi A6, r. v. 2007. Zmíněná osoba je mou nevlastní dcerou a je pravda, že v minulosti toto vozidlo vlastnila, byl to dar od celé rodiny.

5. V.B.: Platí, že se chcete stát generálním ředitelem ŘSD? Ptám se proto, že se vaše jméno v souvislosti s touhle funkcí objevilo v novinách, ale nikde jsem nezaznamenal vaše vyjádření.

M.B.: Odevzdal jsem přihlášku do tohoto výběrového řízení. Ke spekulacím na téma „finalisté VŘ“ se zásadně nevyjadřuji. Podobně jako tohoto výběru jsem se před několika lety účastnil i VŘ na obsazení místa ředitele ROP Jihozápad a ředitele SFRB. Důvodem je mé přesvědčení, že kombinace mé finanční nezávislosti, teoretické přípravy a dlouholeté praxe mi dává předpoklady k úspěšnému výkonu funkce ve veřejné správě. Vzhledem ke zrušení tohoto výběrového řízení považuji však tuto otázku v současnosti za irelevantní.

V.B.: Děkuji, mějte se pěkně. Budu rád, když se vám podaří vyjádřit do pátku.

M.B.: Opakovaně sděluji, že dlouhodobě nejsem politicky, veřejně, činnou osobou, ani v současné době nejsem zaměstnancem statní správy nebo organizace podléhající státní správě. Z titulu soukromé osoby si tedy vymiňuji můj konečný písemný souhlas před uveřejněním jakýchkoli mnou poskytnutých informací nebo informací o mé osobě.

S pozdravem

Ing. Milan Bartoloměj MBA, MSc., LLM

2. 10. 2014

Vojtěch Blažek

Hospodářské noviny

Celý text zveřejním na svých stránkách www.bartolomej.eu

From: Blazek, Vojtech [mailto:vojtech.blazek@economia.cz]
Sent: Thursday, October 02, 2014 4:53 PM
To: Bartoloměj Milan
Subject: RE: FW:

Dekuji za pochopeni. Pozadam jeste o jednu malou zmenu: 10:30. Mam pred tim schuzku, ktera se muze malinko protahnout. Tak abych se pak nemusel omlouvat ta zdrzeni. Mejte se pekne. V.B.

From: Bartoloměj Milan [mailto:MBartolomej@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 02, 2014 4:44 PM
To: 'Blazek, Vojtech'
Subject: RE: FW:

Dobrý den.

Vámi navrhovanému času a místu se přizpůsobím, důvody posunutí schůzky chápu. Potvrzuji 10 hodin na určeném místě. Podle dohody odpovědi vypracuji a budu je mít připravené k předání na našem osobním setkání.

S pozdravem

Ing. Milan Bartoloměj MSc., LLM, DBA, PhD

MBartolomej@seznam.cz

www.milanbartolomej.cz

From: Blazek, Vojtech [mailto:vojtech.blazek@economia.cz]
Sent: Thursday, October 02, 2014 8:33 AM
To: Milan Bartolomej
Subject: Re: FW:

Dobrý den,

děkuji za mail. Akorát mě teď skolila nějaká chřipka, takže poprosím: Vyhovovalo by vám, kdybychom se potkali až v pondělí dopoledne? Třeba v Mém šálku kávy v Karlíně? V 10 nebo v 11?

Děkuji, mějte se pěkně.

Vojtěch Blažek

Hospodářské noviny

Dne 2. října 2014 7:34 Milan Bartolomej <MBartolomej@seznam.cz> napsal(a):

-----Původní zpráva-----
Od: MBartolomej@seznam.cz
Odesl.:  01.10.2014, 14:50
Komu: "Blazek, Vojtech"
Předm.: RE:

Dobry den.

Vazeny pane redaktore, jsem dnes a zitra mimo Prahu a pristupu k pc. Odpovedi se pokusim pripravit zitra vecer a souhlasim se schuzkou, kde Vam je osobne predam a kde bude mozne dalsi vysvetleni skutecnosti, ktere Vas zajimaji. Navrhuji patek (drive to opravdu nestihnu), misto a cas necham na Vas . S pozdravem M. Bartolomej

-----Původní zpráva-----
Od: "Blazek, Vojtech"
Odesl.:  01.10.2014, 12:26
Komu: Bartoloměj Milan
Předm.: Re:

Dobrý den,

děkuji za ochotu, i když radši bych se s vámi viděl osobně. Ale nevadí.

Jak už jsem psal: možná jste zaznamenal články o firmě Lamtech CZ a způsobu, jakým vyhrála jednu soutěž ŘSD ( http://domaci.ihned.cz/cesko/c1-62834360-firma-jednoho-muze-tunel-v-brne-neopravi? ). Od lidí z oboru jsem slyšel, že za vzestupem této firmy stojíte právě vy (a také za personálně propojenou společností ID Stavby group). Neberte to prosím tak, že na vás nějak zle útočím – prostě mám nějaké informace a je podle mě lepší, když se budu ptát úplně napřímo. Jako bych se ptal na osobní schůzce. Takže:

1. Společnost Lamtech CZ vyhrávala zakázky v době, kdy jste pracoval na ROP Střední Čechy. Je v tom nějaká souvislost? Protežoval jste ji nějak, když jste byl v téhle funkci?

2. Když jste působil na ŘSD Brno, Lamtech získal subdodávku na stavbě tunelu Dobrovského za víc než 100 milionů. Opět: Ovlivňoval jste nějak, kdo tuto subodávku dostane? Kdo tehdy na tunelu skutečně pracoval, když firma Lamtech před tím neměla žádného zaměstnance, později jen jednoho?

3. Stojíte nějakým způsobem za společností Lamtech CZ nebo ID stavby group?

4. V době, kdy jste působil na ŘSD, jste investoval do nemovitostí. Například vinic v Mutěnicích nebo bytu v Hlubočepích. Můžete prosím říct, za kolik jste tyto nemovitosti koupil a z jakých zdrojů jste je financoval? Investujete také do nemovitosti v Dětenicích – opět: jaký je rozpočet rekonstrukce a z jakých zdrojů ji platíte?

5. Mám informaci, že vlastníte nebo jste vlastnil maserati napsané na Lucii Folknerovou. A také že do práce na ŘSD jste jezdil audi A 8 s řidičem – vůz patřil firmě Smart Build Invest. Je to pravda?

6. Platí, že se chcete stát generálním ředitelem ŘSD? Ptám se proto, že se vaše jméno v souvislosti s touhle funkcí objevilo v novinách, ale nikde jsem nezaznamenal vaše vyjádření.

Děkuji, mějte se pěkně. Budu rád, když se vám podaří vyjádřit do pátku.

*Vojtěch Blažek*

Hospodářské noviny

Dne 30. září 2014 19:02 Bartoloměj Milan <MBartolomej@seznam.cz> napsal(a):

> Dobrý den.

>

> Vážený pane redaktore předem přijměte moji omluvu za zdržení s odpovědí.

>

> Ohledně Vaší žádosti na rozhovor Vám sděluji několik základních informací.

> Dlouhodobě nejsem politicky, veřejně, činná osoba. Nejsem již řadu měsíců

> zaměstnancem státní správy, ani žádné organizace se státní správou

> spojenou. Je tedy na místě ve vší zdvořilosti požádat o okruh otázek, který

> je předmětem Vašeho zájmu o mou osobu. Prosím, zašlete na mojí, Vám známou

> e-mailovou adresu předmětné otázky a já se pokusím v přiměřené době na ně

> odpovědět.

>

> Děkuji.

>

> S pozdravem

> Ing. Milan Bartoloměj MSc., LLM, DBA, PhD

> MBartolomej@seznam.cz

> www.milanbartolomej.cz

>

> *From:* Blazek, Vojtech
> *Sent:* Monday, September 29, 2014 4:39 PM
> *To:* mbartolomej@seznam.cz
> *Subject:*

>

> Dobrý den,

>

> rád bych se zeptal, jestli byste nenašel čas na krátký rozhovor.

>

> Děkuji, mějte se pěkně.

>

> *Vojtěch Blažek*

> Hospodářské noviny


Přidat komentář