Jásejme velmi opatrně 21. 2. 2010

Vrací se tedy globální ekonomika do předkrizových kolejí? Absolutně ne!

Makroekonomická čísla přicházející v poslední době ze světa, ale i z domova, překvapovala svým optimismem. Většina ekonomik se vrátila k růstu. Tahounem růstu se ukázala být průmyslová výroba, která se předtím největší měrou zasloužila také o hlubokou recesi. Optimismem se nakazily i nadnárodní instituce, které nyní věští světu pro příští rok citelně lepší výhled než před pár měsíci. Vrací se tedy globální ekonomika do předkrizových kolejí? Absolutně ne! Svět v mnoha směrech vybočil ze svých rovnovážných poloh. Společným rysem prakticky všech vyspělých ekonomik bude nutnost vlád pokračovat v úsporách. Klíčovou neznámou je spotřební chování domácností. Pokud domácnosti do konce roku omezí spořivost a otevřou své peněženky, nepřinese odbourání podpůrných programů vlád a centrálních bank ekonomikám velký šok. Jak si na prahu globálního oživení stojí ve srovnání s jinými česká ekonomika? Výhodou je slušná míra vnější rovnováhy a krizí málo postižený finanční trh. Recese je zde hluboká, trvala ovšem relativně krátce a ztráty z titulu nevytvořených hodnot tak nevybočily z průměru ostatních zemí. Obavu tak u nás vzbuzuje povážlivý stav veřejných financí. Schválen úsporný balíček má účinnost omezenou na jeden jediný rok. A na politické scéně stále převládá tendence problém ignorovat či bagatelizovat.

Nestačí jen zvenku kritizovat, ale říci co s tím.

Nestačí jen zvenku kritizovat, a když je unikátní možnost něco změnit, musí se jít do toho. Realizace je velmi pracná a pouhým mluvením a deklaracemi se udělat nedá. Například změna financování dopravních staveb či rekonstrukce dálnic jsou dlouhodobé projekty. Připravit a přijmout zákon jde do jednoho roku. Musíme se jen obklopit lidmi, kteří hledají řešení a mají nadšení, že mohou něco změnit k lepšímu. Výsledek žádného z projektů, určitě nesklidí tato úřednická vláda, ale jde udělat mnoho zásadních kroků, které příští vládě značně ulehčí situaci a pomůžou této zemi.

Zůstaneme-li pasivní, může se stát, že mandatorní výdaje v budoucnu neudržitelně narostou. Státní rozpočet se potýká s dvojím tlakem. Jednak ze strany globální krize, jednak ze strany neuvážené daňové reformy a prakticky nulové reakce bývalé vlády na změněné ekonomické prostředí. Exministr financí Miroslav Kalousek nesouhlasí se zvyšováním daní, chce stejně jako ekonomičtí experti ODS škrtat ve výdajích, případně sbližovat sazby DPH. To znamená například zvýšit daně u základních potravin. Cesta dle nich vede přes snížení mandatorních výdajů, omezení důchodů, sociálních dávek, podpor nezaměstnaných a snížení platů státním zaměstnancům. Líbivé „úsporné“ kroky neuvažují s následným dopadem na ekonomiku. Pokud se sníží výdaje rozpočtu ve smyslu plošného snížení sociálních dávek, důchodů či mezd zaměstnanců, poklesne již dnes tak nízký strop spotřeby. Škrty ohrožují nejen rodiny s dětmi, ale i živnostníky.

Milan Bartoloměj


Komentářů: 4
Drahoslava Pawlitová 05. 05. 2010

Dobrý den přejí,
mám otázku , proč ještě nejste ve vládě?
Jak nejlépe podle Vás nastartovat politickou dráhu až tam, kde bych ráda viděla Vás a né jen já .
Děkují Pawlitová Dr.

Drahoslava Pawlitová 05. 05. 2010

Na základě výzvy EU projektu: „Boje proti chudobě“. 100% plnění.
Naše země to pojala opět po svém asi takto.

Šikaně dnes říkáme INTEGRACE:

Jednání státu ČR je v rozporu s lidskými právy v „Demokratickém státě…“
Nastoupil totalitní režim pro boj s chudobou v marginalizovaných lokalitách.
Šikana v Romských rodinách s dětmi, samoživitelek, starých lidí.

VSTUPY jednotlivých složek,do romské rodiny postížené chudobou, marginalizovaných lokalit .

STÁTNÍ INSTITUCE: od 20:00 – 05:00 hodin
1) Pracovník pro (Probační a mediační služby)
2) Státní Policie
3) Exekutoři od 08:00 – 15:00 hodin
4) Soudy od 07:00 – 15:00 hodin

MAGISTRÁT: od 08:00 – 14:30 a 08:00 – 17:00 hodin
5) Sociální pracovnice (sociálních dávek)
6) Sociální pracovnice (SPOD)
7) Městská Policie
8) Terénní pracovnice při Magistrátu

NEZÍSKOVÉ ORGANIZACE:
9) Sociální pracovnice (poradny)
10) Terénní sociální pracovnice
11) Terénní pracovnice
12) Studenky SOŠ, VOŠ, VŠ na 4 hodiny
13) Dobrovolníci na 4 hodiny
14) Policejní Asistenti
15) Nízkoprahová Centra od 13:00 – 19:00 hodin
—————————————————————————————————————
NEJVÍC PROHLUBUJÍ CHUDOBU !!!
16) Nebankovní úvěry
17) Lidé s nabídkou nepotřebného zboží
18) Zastavárny
19) LICHVÁŘI
20) Distribuce drog
21) Gamblérstvi
22) Sekurity (ochrana)

Zde je cesta v bojí proti CHUDOBĚ!!!
Ne omezování svobody v bytech rodin NON-STOP.
EXEKUTOŘI ať konfiskují majetek u lidí, od čísla 16 – 21!!! Za co je placená Policie ?
Co znamená heslo: „Pomáhat a chránit“ ?
VÝSMĚCH OBČANUM ČR !!!

info@endpoverty.eu
EY projekt.cz
(Kdo myslíte, že se na tom opět obohatí)? Proč na dotace nedosahnou?
Mnoho Romů je už vystudováno, ale nemají práci a chtějí pracovat !!!
Jsou-li zaměstnání přestože vzdělaní, dostanou nejmenší mzdu na rozdíl od počtem převažujících neromu v neziskových org. (v jedné takové org. pracují a mám nejmenší plat i oprotí nevzdělaným zaměstnancům jsem diskriminována).
Chtělo by to asi nezávislého Auditora na nezískové org.pracující s romskou menšinou pro menšinu.
Drahoslava Pawlitová

Drahoslava Pawlitová 05. 05. 2010

Přejí úspěch ve volbách, můj hlas a hlasy mých přátel máte jestli pomůžete sjednat nápravu.

Milan Bartoloměj 10. 05. 2010

Děkuji za Váš kladný komentář. Jsem velmi potěšen vaší přízní. Zjednat nápravu nebude jednoduché, ale bylo by chybou to nezkusit.
S pozdravem
Milan Bartoloměj

Přidat komentář