Mé cíle

„V politice je největším měřítkem úspěchu výsledek, chci dát konkrétní význam slovům Jistoty a Solidarita“

Co je mým cílem v politice? Pokračovat v tom, co umím. Stavět.

 • Pomoci stavět Prahu a Českou republiku bez nadbytečné byrokracie pro občany a podnikatele.
 • Pomoci vystavět opravdu funkční a kvalitní sociální systém pro stále se zvětšující skupinu seniorů a osob s omezenou pohyblivostí a orientací, zejména dostatečný počet lůžek v domech s pečovatelskou službou.
 • Pomoci stavět systém podporující rovné podmínky uplatnění žen, ať již zvolí cestu kariéry nebo budování rodinného zázemí.
 • Pomoci vystavět rozpočtový program zabezpečující navrácení finančních prostředků z privatizace občanům, jejich vložením do skutečně potřebných investic.
 • Pomoci postavit systém, který spojí rozumné zákony do celku ve prospěch občanů:
  • zákonné stanovení horní hranice splatnosti faktur,
  • změna plateb DPH až ze skutečně přijatých plnění,
  • právní a daňové jistoty pro každého, kdo přispívá k rozvoji státu.

Nadešla doba pro návrat k ideálům. Dokážu Vám, že Svoboda, Solidarita a Spravedlnost nejsou prázdná slova!


pdf-iconStáhněte si kopmletní dokument v PDF (162 kb)