Profil

Milan Bartoloměj

Soukromý život

Narozen: 19.4.1963 v Praze 8 jako pokračovatel „libeňského rodu“
Rodinný stav: ženatý s manželkou Marcelou
Děti: Monika (1983), Dan (1990), Terezie (2009)

Vzdělání a certifikace:

  • 1982 – vyučen jako zedník na učilišti při DP Hl. m. Prahy
  • 1984 – dokončil vzdělání s maturitou na SŠPP stavební
  • 2001 – držitel Certifikátu oceňování nemovitostí a Autorizovaný technik při České Komoře Autorizovaných Inženýrů a Techniků a Komoře autorizovaných inženýrů SR
  • 2002 – získal titul diplomovaného manažera na The Open University
  • 2006 – úspěšně dokončil studium na B.I.B.S. Brno při The Nottingham Trent University titulem MBA Senior Executive
  • 2008 – úspěšně dokončil navazující studium na B.I.B.S. Brno při The Nottingham Trent University titulem MSc in Management Studies (uznání rovnocennosti s Mgr.)
  • 2011– úspěšné složení závěrečných zkoušek a získání titulu Bc. v oboru Management organizací na SVŠ Ekonomických Studií v Praze
  • 2011– úspěšné složení závěrečných zkoušek a získání titulu LLM. – LIGS Master of Laws
  • 2013– úspěšné složení státní závěrečné zkoušky a získání titulu Ing. – ooboru Management
  • 2014 - získání nejvyššího stupně na praxi zaměřeného vzdělávání Doctor of Business Administration – DBA oboru Executive Management

Pracovní život

Milan Bartoloměj začínal svou kariéru na dělnických profesích v letech 1983 – 1989. Mezi lety 1989 a 1993 se od původního oboru vzdálil do gastronomie (HaR), kde  působil jako číšník.

Na svou předchozí zkušenost ve velkých stavebních společnostech navázal v roce 1993, kdy nastoupil na pozici obchodně-technického ředitele stavebně investiční společnosti zaměřené na zdravotnictví. Zde působil až do roku 2005.

Od roku 2005 pracoval ve vrcholovém managementu velkých stavebně-investičních společností a poslední 2 roky působil  jako obchodní ředitel Divize Praha o.z. společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. V roce 2009 navázal na své zkušenosti ve stavebnictví a působil jako rozpočtový specialista Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Od roku 2011 do poloviny roku 2014 přenášel dlouhodobé zkušenosti ze stavebnictví do Ředitelství silnic a dálnic, závodu  Brno jako vedoucího ekonomického úseku. Nyní se aktivně věnuje poradenské činnosti ve stavebnictví jako OSVČ.

V rámci svého pracovního života si tedy Milan Bartoloměj prošel snad celým žebříčkem pracovních pozic, takříkajíc od „zednické lžíce“ až k „ředitelskému křeslu“.

V současné době působí Milan Bartoloměj v odborných komisích při KVV ČSSD Praha jako člen Komise KVV pro územní rozvoj, veřejné investice a dopravu a člen Bytové komise KVV. V letech 2009 a 2010 byl Milan Bartoloměj členem KVV ČSSD Praha.

Realizované projekty

Rok Projekt Funkce Místo
1993-1995 Patologicko-anatomický pavilon FN Bulovka hlavní stavbyvedoucí Praha 8
1995-1998 Stravovací pavilon FN Bulovka hlavní stavbyvedoucí Praha 8
1998-2000 Lázně Bělohrad – kompletní stavba technický ředitel Bělohrad
2000 Nemocnice Chomutov – likvidace odpadu hlavní stavbyvedoucí Chomutov
2000-2001 Nemocnice Jihlava – VZT, Ú.T., technologie technický ředitel Jihlava
2000-2001 Chirurgický pavilon Nemocnice ČB – kompletní stavba hlavní stavbyvedoucí České Budějovice
2001-2002 Nemocnice Opava - VZT, Ú.T., technologie technický ředitel Opava
2002 Pracoviště transplantace kostní dřeně FN Motol – čisté prostory PSV technický ředitel Praha 5
2002 ZÚNZ Příbram - PSV technologie technický ředitel Příbram
2002-2003 Pavilon G3 Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou – PSV technický ředitel Praha 4
2003 Státní ústav pro kontrolu léčiv – PSV technologie hlavní stavbyvedoucí Praha
2001-2005 CBO Armády ČR – kompletní stavba ředitel výstavby ČR
2006 Zámek Liblice – kompletní rekonstrukce hlavní stavbyvedoucí Mělník
2006 Podnikatelský inkubátor – kopmletní stavba manager projektu Praha 8
2011-2012 Stavba VMO Brno správce stavby Brno

Fotografie některých realizovaných projektů naleznete v sekci Galerie.

Vytisknout tuto stránku

Narozen: 19.4.1963 v Praze 8 jako pokračovatel „libeňského rodu“
Rodinný stav: ženatý s manželkou Marcelou