Zamyšlení čtvrté – Návrat principů a zásadovosti do politiky. 6. 2. 2011

Postoj Jiřího Dienstbiera ve vztahu k povolebnímu vyjednávání a jeho zásadové počínání mu vyneslo obdiv a mnohé emotivní komentáře významných veřejných postav a postaviček ukazují, že ťal do živého.
Vzhledem k tomu, že v několika okamžicích jsem byl „u toho“ mohu si snad tento komentář dovolit. Pravdou je, že „pravda se má říkat za všech okolností“ a Jirka správně po volbách opakoval nezměněně to samé, ale pravdou také je, že život bývá složitější a že strategie a taktika nejen v ekonomice, ale i v politice bývá orientována na dosahování cílů, aniž by proto nutně zásadovost ztratila. Od obecných deklarací v předvolební kampani se postupuje ke konkrétním cílům a detailům v průběhu povolebního vyjednávání. Tím nemusíme nutně znehodnocovat nic z toho, co jsme prohlašovali dříve. Přímočarost je jistě hodna ocenění, ale nemusí vést k naplnění vyvolaných nadějí a očekáváním a to obzvláště, když se jedná o očekávání kolektivní.
Politické procesy ale fungují jinak a to i když právem očekáváme, že v nich zbude dost prostoru pro čest a principy. Městská rada v Praze je téměř kompletně složena z lidí v této funkci nových, což zdaleka neznamená, že jde ve všech případech o lidi důvěryhodné. To je ale otázkou pro jiné analýzy a budoucnost ukáže oprávněnost současných kritik. Budou však pod velkým veřejným tlakem a deklarovanou příležitost mohou snadno promarnit s fatálním dopadem pro pražskou organizaci a stranu. Doufám, že k tomu nedojde.

Jirka se dopustil taktické chyby a to vzápětí po volbách když řekl, s kým v každém případě ano a s kým za žádných okolností ne. Z takové pozice se obtížně ustupuje. K tomu zapomněl, že nejedná sám za sebe, nýbrž jménem své politické strany. Reakce na jeho „chyby“ byly však naprosto nepřiměřené a jsou odsouzeníhodné.
Ve shodě s mnohými se domnívám, že měl jednat a taktizovat. Myslím, že to bylo možné, aniž by u toho ztrácel tvář a zrazoval principy.

V posledních dnech je viditelná i jiná varianta.  Najít v krátké době uplatnění jeho zásadovosti jinde, (právě probíhá diskuze o jeho nominaci do Senátu), dokud povědomí o jeho principiálních postojích nevyprchá, nebo jeho případná implementace do stranického vedení v rámci sjezdu. Pevně věřím, že si to uvědomuje a strategicky využije této potřeby v prosazení svých principů.

Použité materiály:

P. Pospíchal: Pražská trojčlenka“


Přidat komentář