Zamyšlení třetí – vztahy mezi politikou a ekonomikou jsou nezbytné. 5. 2. 2011

Platí to v každé době, v každém režimu a ve všech zemích světa. Podstatné je, jaké mají tyto vazby konkrétní podobu a jaká pravidla pro ně platí. Kapitál se vždy snažil ovlivňovat politická rozhodnutí ve svůj prospěch. Konstatuji, že my však jsme ještě dál. Kapitál už řídí politiku a to v kontextu soudobé globální ekonomické krize, která je krize společenskou, není radostnou vyhlídkou. Překonání příčin vyžaduje zásadní reformy společenského systému, překonání jeho podstaty, a posun ve vnímání samoregulace trhem. Mnoho bylo napsáno o faktu, že bez veřejné vlastnické kontroly bank nelze krizi překonat a do budoucna se otvírá otázka veřejné kontroly monopolizovaných odvětví, jako je energetika, vodní hospodářství, spoje a veřejná doprava. Nezbytné je překonání extrémní deregulace trhů. Ta patřila ke spoušťadlům krize a její překonání je dnes již široce uznávanou podmínkou ekonomické stabilizace. Po dlouhodobém řešení však volají i zásadnější otázky. Dnešní úzce ekonomická tržní optimalizace nákladů neoceňuje omezenost přírodních zdrojů v budoucnosti a nezabývá se obratem od dosavadního extenzivního růstu, k růstu kvalitativnímu, znalostnímu.

Dnes, kdy neregulovaná moc kapitálu je silnější než stát, je kontrola největších nadnárodních společností i dalších hlavních strategických ekonomických subjektů podmínkou i politické rovnováhy a účinnosti demokracie.

Použité materiály:

Miloš Pick: The Society of Freedom – Global Crisis Outlook


Přidat komentář